CAT จึงมีโครงการต่อเนื่องที่เรียกว่า “BMR Smart Farm by CAT” ซึ่งเป็นการเรียนการสอนเรื่องการเกษตรควบคู่ไปกับเทคโนโลยี จากเดิมที่นักเรียนมีความรู้เรื่องเกษตรเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่โครงการนี้เป็นการต่อยอดที่จะนำความรู้ด้านการเกษตรมาผสมผสานกับความรู้ด้าน IoT (Internet of Things) ที่มีประโยชน์มากมาย

การใช้ IoT เพื่อการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่นี่คือหนึ่งในโรงเรียนที่ CAT ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ “BMR Smart Farm by CAT” สร้างการเรียนรู้เรื่องเกษตรควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ซึ่งโครงการนี้ได้รับการผลักดันและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายในโรงเรียน ทำให้วันนี้เด็กๆ ได้สนุกกับการเรียนรู้ การได้สร้างประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้ความคิดมุมมองเรื่องการเกษตรของพวกเขาเปลี่ยนไป “ก้าวแรกมักจะยากเสมอ เหมือนกับแอปพลิเคชัน รดน้ำต้นไม้ ที่ตอนแรกหนูนึกว่ามันจะยุ่งยากแต่พอครูสอนมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด” น้องชนัญธิดา กล่าวพร้อมยิ้ม

ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา บุญละคร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ เล่าย้อนถึงที่มาและความร่วมมือที่เกิดขึ้น “ ทาง CAT ได้เข้ามาสนับสนุนเรื่องของงบประมาณ อุปกรณ์โรงเรือนรวมทั้งสื่อนวัตกรรม ได้แก่ กล่องสมาร์ตฟาร์มที่ใช้ระบบเปิดปิดน้ำ และมีวิทยากรพิเศษมาสอนให้กับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้อุปกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การให้เด็กได้ลงมือทำผ่านประสบการณ์จริงและสามารถสร้างองค์ความรู้เองได้ ถ้าการเรียนรู้มันสนุกเด็กก็จะมีความสุข ซึ่งตรงกับเป้าหมายกับที่เราวางไว้”

สำหรับคนทำงานอย่างคุณมาตยา แก้วสีขาว ตำแหน่งวิศวกร ส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ ได้เล่าให้ฟังถึงความประทับใจต่อการได้เข้ามาเป็นผู้ส่งต่อควา,รู้ให้กับเด็กนักเรียนด้วยความภูมิใจ “เราสอนเด็กๆ เรื่องการเดินสายไฟ เดินท่อน้ำในเบื้องต้น รวมทั้งสอนในทางคณิตศาสตร์กับคำนวณให้เด็กเรารู้สึกดีใจที่ทำให้เด็กๆ รู้ว่ามันง่าย ในการดน้ำแปลงผักด้วยการใช้ IoT ช่วยให้การทำเกษตรกรรมง่ายขึ้น และที่เหนือไปกว่านั้น เด็กๆ ดีใจที่ผลผลิตของพวกเขาเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนรดน้ำเอง ประสบการณ์เหล่านี้ทำให้เด็กๆ สามารถนeความรู้ที่เราสอนไปต่อยอดในอนาคตได้ในแบบที่เหมาะสมกับตัวพวกเขาเอง”

ต่อยอดให้ครอบครัว…ส่งต่อสู่ชุมชน

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่หากสิ่งเหล่านี้ได้ถูกบ่มเพาะ และขยายองค์ความรู้ออกไปในวงกว้างจะเกิดเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา บุญละคร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กล่าวถึงโครงการในอนาคตที่ตั้งไว้ว่า "การทำเกษตรต้องอาศัยเทคโนโลยี เพราะเทคโนโลยีสามารถทำให้ผลผลิตออกตามฤดูกาล และได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น สามารถควบคุมทรัพยากรน้ำได้อย่างมีระบบ การนำ IoT มาใช้ก็ทำให้บริหารจัดการเวลาได้ดี เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการก็จะสามารถทำให้ผลผลิตได้มีปริมาณมากและมีความอุดมสมบูรณ์ควบคู่ไปด้วยกัน"

“นอกจากจะปลูกข้าวทำนา ชาวบ้านก็สามารถมาศึกษาดูงาน ดูการปลูกพืชในโรงเรือนยุคใหม่ โดยให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตำบลหรืออำเภอได้ โครงการต่อไปทางโรงเรียนก็หวังว่า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเด็กๆ และชาวบ้านที่ถูกผลิตออกมาจากโครงการ BMR Smart Farm ได้รับการส่งเสริมด้าน E-commerce ในเรื่องการจัดจำหน่ายบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นผลดีสำหรับผู้ประกอบการและนักเรียนเองก็ได้ใช้ประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยตัวเอง”

ในขณะที่ภาพและความคิดเรื่องเทคโนโลยีกับการเกษตรของ ด.ช.ภูริ ขันทรักษ์ นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กำลังขยายใหญ่และชัดเจนยิ่งขึ้น “ผมไม่รู้มาก่อนว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้การปลูกต้นไม้ง่ายขึ้นขนาดนี้ ตอนที่ใช้บัวรดน้ำมันจะยุ่งยาก เพราะต้องเดินไปเอาน้ำไกล แต่หลังจากมีเครื่องช่วยรดน้ำก็สะดวกสบาย และประหยัดแรงขึ้น อย่างเวลาเราอยู่บ้านเราก็เปิดสั่งรดน้ำได้ทางโทรศัพท์มือถือ มันง่ายจนผมอยากเอาความรู้ที่ได้ไปปลูกสตรอว์เบอร์รี่ที่บ้านตอนปิดเทอม และอยากให้ที่บ้านของผมเอาไปทำแบบที่โรงเรียนทำด้วยครับ”

“เรารู้สึกดีใจและก็ภูมิใจที่ว่าเราได้นำสิ่งที่เราเป็นผู้ให้บริการมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นอกจาก CAT จะเป็นผู้นำในการให้บริการ Internet Gateway ก็ยังมีโครงการ อย่าง “BMR Smart Farm by CAT” ที่ไม่เพียงให้บริการเฉพาะลูกค้าของ CAT เองแต่เรามีโอกาสได้สร้างงาน สร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนที่เขาต้องขาดโอกาส ถ้าหากว่าเราไม่ได้เข้ามาเขาก็จะขาดโอกาสในการเรียนรู้อันนี้เป็นพื้นฐานที่ผมมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ ที่ CAT ต้องมาช่วยกันเสมือนว่าเป็นการพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศโดยองค์รวม” คุณศรายุทธ์ อภิญญาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ ได้กล่าวทิ้งท้าย