กิจกรรม CAT CSR 360 องศา ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

 


CAT พัฒนาความรู้นวัตกรรมไอทีเพื่อสังคม

 


กิจกรรม CAT Learning Center สนับสนุนด้วยนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อเกษตรพอเพียง

 


กิจกรรม CAT Learning Center สนับสนุนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรพอเพียง จังหวัดนครนายก

 


กิจกรรม CAT Learning Center นวัตกรรมดิจิตอลเพื่อเกษตรพอเพียง จังหวัดนครราชสีมา

 


กิจกรรม CAT Learning Center สนับสนุนห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้อินเทอร์เน็ต จังหวัดเพชรบูรณ์

 


กิจกรรม CAT Learning Center สนับสนุนด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเกษตรพอเพียง จังหวัดอุดรธานี

 


กิจกรรม CAT Learning Center หนึ่งจังหวัด หนึ่งห้องสมุด จังหวัดสุโขทัย

 


กิจกรรม CAT Learning Center CAT ROBOT Start Up Camp อบรมเสริมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ 

 


กิจกรรม CAT Learning Center CAT ROBOT Start Up Camp อบรมเสิรมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ จ.สตูล

 


กิจกรรม CAT Learning Center สานฝัน ปันสุข จังหวัดพัทลุง

 


กิจกรรม CAT Learning Center สำหรับคนวัยเก๋า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


กิจกรรมพิธีส่งมอบอาคารเรียนรู้ CAT Learning Center ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ จังหวัดลำปาง

 


CAT คนดีของสังคม ภาคกลาง

 


CAT คนดีของสังคม ภาคตะวันตก

 


CAT คนดีของสังคม ภาคใต้

 


CAT คนดีของสังคม นครนายก

 


CAT คนดีของสังคม ลำปาง

 


CAT คนดีของสังคม แสมดำ

 


CAT คนดีของสังคม นครราชสีมา

 


 


กิจกรรม CAT อาสาสร้างและมอบห้องน้ำ


 

กิจกรรม CAT อาสา มอบอาคารแพทย์แผนไทย


 

กิจกรรม  CAT พัฒนาเยาวชน


 

กิจกรรม CAT สื่อสารชุมชนเข้มแข็ง – ชุมชนสวนหลวง 1


 

CAT รวมพลังสร้างสุข

Download : บทความ CAT รวมพลังสร้างสุข


CAT CSR ยุทธศาสตร์ 


 

CAT CSR วัยเก๋าหัวใจไอที