กิจกรรม CAT CSR 360 องศา ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

กิจกรรม CAT CSR 360 องศา  ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน  2561  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น3
อาคารบริหาร 1 รวมพลังความคิดของผู้บริหาร พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *