CAT สร้างคุณค่าร่วมสู่สังคมไทย

CAT_CSRAll

 • กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “วัยเก๋าหัวใจไอที ปี 2559”
  • เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ และปลอดภัยให้กับผู้เกษียณอายุและผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป
 • กิจกรรม CAT พัฒนาเยาวชน ปี 2559
  • มุ่งเน้นให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน พัฒนาความรู้และความสามารถทางด้านกีฬาและศิลปะจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • กิจกรรมร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  • เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร้ขีดจำกัด และขยายฐานลูกค้าในเขตชุมชนที่อยู่ในความดูแลของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรีนด้อยโอกาส จ.ปราจีนบุรี
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้เหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดี มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ยกระดับวิชาการโดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน

เชิญชม สกู๊ปพิเศษ “วัยเก๋าหัวใจไอที” ได้ทางโทรทัศน์

เชิญชมสกู๊ป วัยเก๋าหัวใจไอที ได้ในวันและเวลาต่อไปนี้

20 มกราคม 2017    ไบร์ทีวี (ข่าวค่ำ) สกู๊ป 3 นาที (Digital TV)
23 มกราคม 2017     Nation TV (เก็บตกเนชั่น) สกู๊ป 1 นาที (Digital TV)
24 มกราคม 2017     ช่อง 9 (กูรู…คู่อร่อย) สกู๊ป 1 นาที (Free TV)
25 มกราคม 2017     ช่อง 7 (ห้องข่าวภาคเที่ยง) สกู๊ป 1 นาที (Free TV)

ภาพความประทับใจ กิจกรรม วัยเก๋าหัวใจไอที ปี 2559 ครั้งที่ 2

รวมภาพความประทับใจ ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม Can – do – attitude อาคารบริหาร 1 ชั้น 3 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลักสี่

กิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในวันนั้น เช่น

 • ความรู้เบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีทันสมัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล
 • การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ และปลอดภัย
 • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 และร่วมสนุกกับกิจกรรมสันทนาการ พร้อมฝึกอบรมการใช้งานสมาร์ทโฟนและแอพพลิเคั่นต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม “วัยเก๋าหัวใจไอที” ครั้งที่ 2 ปี 2559

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม “วัยเก๋าหัวใจไอที” ครั้งที่ 2 ปี 2559 ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

Young at Heart IT_Participant

youngatheart_participants
youngatheart_parti_pic_01
youngatheart_parti_pic_02
youngatheart_parti_pic_03

เอกสารประกอบการเรียนรู้ กิจกรรม “วัยเก๋าหัวใจไอที ปี 2559” ครั้งที่ 1

เอกสารประกอบ “วัยเก๋าหัวใจไอที ครั้งที่ 1 ปี 2559”

ดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อใช้ศึกษาเพิ่มเติมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “วัยเก๋าหัวใจไอที ครั้งที่ 2” ได้โดยคลิกที่ลิงค์นี้หรือที่รูปด้านล่างนี้

youngatheart01Manual

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วัยเก๋า หัวใจไอที” ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วัยเก๋า หัวใจไอที” ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เวลา 8:30 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุม Can – do – attitude อาคารบริหาร 1 ชั้น 3 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลักสี่

ท่านจะได้เรียนรู้ข้อมูลน่าสนใจต่างๆ เช่น

 • ความรู้เบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีทันสมัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล
 • การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ และปลอดภัย
 • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 และร่วมสนุกกับกิจกรรมสันทนาการ พร้อมฝึกอบรมการใช้งานสมาร์ทโฟนและแอพพลิเคั่นต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป
 2. มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนส่วนตัว (สำหรับประกอบการเรียนรู้…สำคัญที่ซู้ด!!!)
 3. มีความพร้อมในการเรียนรู้และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 วัน

วิธีสมัครและส่งใบสมัคร

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร โดยคลิกที่นี่
 • ส่งใบสมัครได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นี้!
  1. อีเมล์ kwanwitchaya.n@cattelecom.com
  2. Fax. 02-104-3100 ถึง คุณขวัญวิชญา หนูกัน (ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม)
  3. ส่งด้วยตนเอง ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ชั้น 1 มุม B อาคารบริหาร 2 บมจ. กสท โทรคมนาคม หลักสี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-104-3845-46