CAT สร้างคุณค่าร่วมสู่สังคมไทย

CAT_CSRAll

 • กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ “วัยเก๋าหัวใจไอที ปี 2559”
  • เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ และปลอดภัยให้กับผู้เกษียณอายุและผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป
 • กิจกรรม CAT พัฒนาเยาวชน ปี 2559
  • มุ่งเน้นให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียน พัฒนาความรู้และความสามารถทางด้านกีฬาและศิลปะจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • กิจกรรมร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  • เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร้ขีดจำกัด และขยายฐานลูกค้าในเขตชุมชนที่อยู่ในความดูแลของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรีนด้อยโอกาส จ.ปราจีนบุรี
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้เหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดี มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ยกระดับวิชาการโดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในโรงเรียน

CAT มอบโอกาสทางการศึกษา

สืบสานแนวทางประชารัฐ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้ารับโล่ห์และเกียรติบัตร จาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสบริจาคเงินสนับสนุนนักเรียนผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม จ.ปราจีนบุรี ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ประจำปี 2559 ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่ง CAT ได้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดี มีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน

เยาวชนไทยคืออนาคตสำคัญของชาติ เด็กทุกคนมีสิทธิพื้นฐานด้านการศึกษาที่ไม่ควรถูกละเลย โครงการดังกล่าว จึงเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กไทยในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน อย่างแท้จริง


โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม จ.ปราจีนบุรี

 • ปรับปรุงอาคารเรียนและศูนย์การเรียนรู้ IT
  • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง
  • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 20 ชุด
  • ติดตั้งอุปกรณ์และวางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • ก่อสร้างสนามฟุตซอลใหม่
 • ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนไม้

สรุปภาพรวมกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส จ.ปราจีนบุรี

“รู้เท่า รู้ทันเทคโนโลยี กับ CAT CSR”

รู้เท่าและรู้ทันเทคโนโลยีกับ CAT CSR

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ CAT Telecom ร่วมมือกับสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ขอขอบคุณวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

รวมภาพกิจกรรม CAT พัฒนาเยาวชน ปี 2559

รวมภาพกิจกรรม CAT พัฒนาเยาวชน ปี 2559
ตั้งแต่วันที่ 10-14 ตุลาคม 2559
CAT CSR ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือกันจนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอเชิญน้องๆ ร่วมสนุกกับโครงการ “CAT พัฒนาเยาวชน ปี 2559”

CAT พัฒนาเยาวชน ปี 2559
ขอเชิญน้องๆ ร่วมสนุกในช่วงปิดเทอมกับกิจกรรมเสริมทักษะที่ตนชื่นชอบ
ฟุตซอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และศิลปะ
ในระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ CAT Telecom หลักสี่
ฟรี…..ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ CAT พัฒนาเยาวชน ปี 2559
1. กดไลค์ที่หน้าเพจ www.facebook.com/009CATCSR
2. แชร์โพสต์โครงการ CAT พัฒนาเยาวชน ปี 2559
3. ถ่ายภาพน้องกับกิจกรรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
(ฟุตซอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส หรือ ศิลปะ) พิมพ์ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร. พร้อมเขียนบรรยายแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการ ส่งมาที่เฟซบุ๊ก 009CATCSR (กำหนด 1 คน ส่งได้ 1 ภาพ ต่อ 1 กิจกรรมเท่านั้น) -รับสมัครน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะด้านกีฬา อายุระหว่าง 7-12 ปี และกิจกรรมเสริมทักษะด้านศิลปะ อายุระหว่าง 6-9 ปี
– ปิดรับสมัครภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2559
– ประกาศรายชื่อน้องที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก 009CATCSR
– การคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นสิทธิขาดในการตัดสินของคณะกรรมการผู้คัดเลือก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 063 429 0842