ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วัยเก๋า หัวใจไอที” ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วัยเก๋า หัวใจไอที” ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เวลา 8:30 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุม Can – do – attitude อาคารบริหาร 1 ชั้น 3 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลักสี่

ท่านจะได้เรียนรู้ข้อมูลน่าสนใจต่างๆ เช่น

 • ความรู้เบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีทันสมัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล
 • การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ และปลอดภัย
 • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 และร่วมสนุกกับกิจกรรมสันทนาการ พร้อมฝึกอบรมการใช้งานสมาร์ทโฟนและแอพพลิเคั่นต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป
 2. มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนส่วนตัว (สำหรับประกอบการเรียนรู้…สำคัญที่ซู้ด!!!)
 3. มีความพร้อมในการเรียนรู้และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 วัน

วิธีสมัครและส่งใบสมัคร

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร โดยคลิกที่นี่
 • ส่งใบสมัครได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นี้!
  1. อีเมล์ kwanwitchaya.n@cattelecom.com
  2. Fax. 02-104-3100 ถึง คุณขวัญวิชญา หนูกัน (ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม)
  3. ส่งด้วยตนเอง ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ชั้น 1 มุม B อาคารบริหาร 2 บมจ. กสท โทรคมนาคม หลักสี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-104-3845-46

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เข้าศึกษาดูงาน CSR ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม Customer Focuses อาคารโรงอาหารชั้น 2 บมจ.กสท โทรคมนาคม หลักสี่