CAT ร่วมกับ Bangkok airways สนับสนุนการให้บริการ C Internet แก่โรงเรียนเทวะคลองตรง จ.สมุทรปราการ

นายสมยศ ธนพิรุณธร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย กลุ่มบริการลูกค้าภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) หรือ CAT เข้าร่วมพิธีส่งมอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของ CAT แก่โรงเรียนเทวะ คลองตรง จ.สมุทรปราการ ภายใต้กิจกรรม Art Camp “พ่อของแผ่นดิน” ของ บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ Bangkok airways ซึ่ง CAT ได้ให้การสนับสนุนบริการ C internet เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อ การเรียนการสอนและ Bangkok airways ได้มอบชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนพร้อมจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ให้กับนักเรียน โดยมี นางจันทร์ทิพย์ ทองกันยา รองกรรมการผู้อานวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อานวยการใหญ่ Bangkok airways เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงเรียนเทวะคลองตรง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “วัยเก๋า หัวใจไอที” ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วัยเก๋า หัวใจไอที” ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2559 เวลา 8:30 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุม Can – do – attitude อาคารบริหาร 1 ชั้น 3 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หลักสี่

ท่านจะได้เรียนรู้ข้อมูลน่าสนใจต่างๆ เช่น

 • ความรู้เบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยีทันสมัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีในยุคดิจิตอล
 • การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ และปลอดภัย
 • ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550 และร่วมสนุกกับกิจกรรมสันทนาการ พร้อมฝึกอบรมการใช้งานสมาร์ทโฟนและแอพพลิเคั่นต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป
 2. มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนส่วนตัว (สำหรับประกอบการเรียนรู้…สำคัญที่ซู้ด!!!)
 3. มีความพร้อมในการเรียนรู้และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 2 วัน

วิธีสมัครและส่งใบสมัคร

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร โดยคลิกที่นี่
 • ส่งใบสมัครได้ทั้งหมด 3 ช่องทาง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นี้!
  1. อีเมล์ kwanwitchaya.n@cattelecom.com
  2. Fax. 02-104-3100 ถึง คุณขวัญวิชญา หนูกัน (ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม)
  3. ส่งด้วยตนเอง ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ชั้น 1 มุม B อาคารบริหาร 2 บมจ. กสท โทรคมนาคม หลักสี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-104-3845-46

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เข้าศึกษาดูงาน CSR ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ของ บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ CAT เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม Customer Focuses อาคารโรงอาหารชั้น 2 บมจ.กสท โทรคมนาคม หลักสี่

CAT ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรม CAT Shared Value “มุ่งใช้ศักยภาพสื่อสารโทรคมนาคม”

CAT ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จัดกิจกรรม CAT Shared Value “มุ่งใช้ศักยภาพสื่อสารโทรคมนาคม”

1  2

3  4

catcsr3Aug

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จัดกิจกรรม CAT Shared Value หรือ CAT สร้างคุณค่าร่วมสู่สังคมไทย โดยใช้ศักยภาพ ความสามารถขององค์กร

นอกจากนี้ พนักงาน CAT อาสาได้ร่วมกันให้ความรู้การใช้ไอทีอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน และมีกิจกรรมสันทนาการ พร้อมเล่นเกมส์ลุ้นรับรางวัล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมเพชรบูรณ์ วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

CAT เสริมสร้างประสบการณ์ร่วมให้นักศึกษา

อาจารย์และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน CSR ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้อง Team Work 2 หลักสี่ กทม. 12 3

CAT CSR บุกชุมชนแสมดำ ยกระดับคุณภาพชีวิต ติดความรู้ด้านไอที

CAT CSR และ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดกิจกรรม CAT Shared value กิจกรรมบำบัดโรคสัญจรด้วยแพทย์แผนไทยและกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ไอทีอย่างปลอดภัยและเหมาะสม โดยมี นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร CAT ร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของที่ระลึก ณ ลานอเนกประสงค์ ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา ถนนพระราม 2 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  จับมือกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในปี 2559 เพื่อสร้างพันธมิตรและเครือข่ายร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนแสมดำ ในกิจกรรม “บำบัดโรคสัญจรด้วยแพทย์แผนไทยและส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ไอทีอย่างปลอดภัยและเหมาะสม” พนักงาน CAT อาสา ได้ร่วมกันให้ความรู้และแนะนำการใช้บริการของ CAT นอกจากนี้ คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้นำทีมจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในชุมชนแสมดำด้วย
โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13, 20, และ 27 มีนาคม 2559  สำหรับผู้สนใจข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม โทร. 3845-6  หรือสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  www.catcsr.com

image5 image4 14 11 10 9 8 6 5 4 7 1459250146965 image4 1459250156123 1459250154575 1459250153159 1459250149833 1459250148415 1459250146965 1459250145446 1459250143769 1459250142472สำหรับในเดือนมีนาคมนี้นะคะ CAT CSR  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  จับมือกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในปี 2559

เพื่อสร้างพันธมิตรและเครือข่ายร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนแสมดำ ในกิจกรรม “บำบัดโรคสัญจรด้วยแพทย์แผนไทยและส่งเสริมความรู้ด้านการใช้ไอทีอย่างปลอดภัยและเหมาะสม”

และพนักงาน CAT อาสา ได้ร่วมกันให้ความรู้และแนะนำการใช้บริการของ CAT นอกจากนี้ คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้นำทีมจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในชุมชนแสมดำด้วย
โดยกิจกรรมของเราจะมีการจัดขึ้นด้วยกัน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 13, 20, และ 27 มีนาคม 2559 นี้  สำหรับผู้สนใจข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ส่วนบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม โทร. 3845-6  หรือสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  www.catcsr.com