รวมพลัง CAT อาสาเขตใต้

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้งานโปรแกรมต่างๆ และการใช้งานอินเตอร์เน็ต ให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย จำนวน    2 ครั้ง ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนในเมือง  จ.สงขลา


3