การเยี่ยมชม/ดูงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 บมจ. กสท โทรคมนาคม หลักสี่

กิจกรรม CAT Learning Center ของสำนักงาน เขตกลาง จัดกิจกรรม ที่จังหวัด เพชรบูรณ์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560

กิจกรรม CAT Learning Center ของสำนักงาน เขตกลาง จัดกิจกรรม ที่จังหวัด เพชรบูรณ์ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560

กิจกรรม CAT Learning Center ของสำนักงาน เขตตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม CAT Learning Center ของสำนักงาน เขตตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จะจัดกิจกรรม ที่จังหวัด อุดรธานี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560